Fysioterapi i Kristiansand – Kristiansand Osteopati & Fysioterapi

Fysioterapi i Kristiansand

Fysioterapi – hva er det?

Vi er tre fysioterapeuter med lang og bred erfaring. Vi tilbyr behandling innen fysioterapi i Kristiansand med spesifikk diagnostisering og terapi. Fysioterapi inkluderer et stort antall fagfelt. Herunder bla. barnefysioterapi, neurologisk, geriatrisk, gynokologisk, ortopedisk, traumatologisk fysioterapi.

Klassisk er ortopedisk fysioterapi det som hovedsakelig tilbys mest på fysikalske institutter. Vi snakker her om smerter og bevegelsesinnskrenkninger i bevegelsesapparatet, som behandles med manuell behandling i tillegg til massasjeteknikker, øvelser, tøyninger  og egenøvelser/treningsprogram  Dette jobber vi mye med og tilbyr kyndig behandling i samarbeide med leger og annet helsepersonell.

Om fysioterapeuten

Fysioterapeuten har inngående kjennskap til kropp, sykdom og funksjon. Dette danner grunnlag for å forstå hvorfor smerter, plager og sykdom oppstår og på hvilken måte dette kan gi funksjonsproblemer. En som driver med fysioterapi har kunnskap om hvordan dette kan behandles og forebygges. Fysioterapeuten er pliktig til å holde seg faglig oppdatert.

Om behandlingen

Du skal bli møtt med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og humanistiske verdier som medfører prinsipper om medbestemmelse, likeverd, informert samtykke og personlig integritet. Fysioterapeutens undersøkelse og behandling tilpasses den enkeltes situasjon og bygger på allment aksepterte faglige normer.

Om typisk fysioterapiundersøkelse i Kristiansand

Du skal bli grundig undersøkt, og følgende vektlegges:

  • Din sykdomshistorie, oppfatning av plagene, sosiale forhold og helhetlig vurdering av kroppen relatert til de plagene og funksjonsproblemene du kommer med
  • Spesifikk undersøkelse og vurdering av de deler av kroppen som er relatert til plagene og funksjonsproblemene
  • Fysioterapeutens vurdering av sammenhengen mellom funn som fremkommer i funksjonsundersøkelsen og dine ressurser

Du skal få informasjon om fysioterapeutens vurdering av hva plagene/funksjonsproblemene skyldes og om hva slags virkning fysioterapi kan ha. Behandlingen legges opp i samråd med deg på bakgrunn av undersøkelse og funksjonsvurdering, samt i forhold til totalbelastning (hjemme, jobb, fritid).

Aktive behandlingsformer vektlegges. Kortsiktige og langsiktige mål for behandling diskuteres og konkretiseres.

Lymfeødembehandling
Vi har spesialisering innen medisinsk lymfedrenasje. Dette er en teknikk som benyttes for personer med lymfeødem, en tilstand som ofte følger etter f.eks. kreftoperasjoner. Hvis et lymfeødem får mulighet til å utvikle seg, vil det kunne skape invalidiserende problemer for personen. Se også nettsidene til Faggruppen for onkologisk og lymfeødembehandling for mer informasjon. Fysioterapibehandling for pasienter dekkes av trygdekassen, men det kreves henvisning fra lege. Det er pr idag en del ventetid for lymfedrenasje.
Ta kontakt for videre spørsmål.

nff

Online timebestilling