Lymfedrenasje – Kristiansand Osteopati & Fysioterapi

Lymfødem er en kronisk sykdom som gir hevelse (væskeansamling) hovedsakelig i armer og ben, men andre deler av kroppen kan også rammes. Lymfødem forekommer hyppigst hos kvinner. Mange mennesker lider av lymfødem uten å være klar over det, men når diagnosen er klar er det mulig å få hjelp.

Sekundære lymfødem – kalles de former som oppstår når lymfesystemet blir påført en skade ved en operasjon eller lignende. Oftest oppstår sekundært lymfødem etter fjerning av lymfeknuter som følge av en kreftoperasjon og/eller ved strålebehandling.

Primære lymfødem – kan være arvelig, og dukker oftest opp i forbindelse med puberteten eller ved andre hormonelle endringer. I ca 30% av tilfellene skyldes primære lymfødem sannsynligvis medfødte defekter i lymfeårene.

Både sekundære og primære lymfødem er kroniske tilstander. Terapeutene hos oss jobber med driftsavtale med kommunen og vil følgelig ta imot pasienter uten kostnader. Vi gjør oppmerksom på at det er mye kø og underkapasitet på dette området.  Ta kontakt med Anne Josefine Røsnes på telefon 909 28 188

Hevelse etter skader

Etter brudd og skader vil det som regel komme til hevelser som kommer som følge av blødninger og betennelsesreaksjoner. Disse hevelsene vil man profitere på å holde nede.

Derfor vil lymfedrenasje være veldig bra for å få hevelsene ned og rehabiliteringen raskere.

Pressfølelse

Generelt oppfattes lymfeødem eller stuvning som et ubehagelig press eller tunghet i armer eller bein. Det er en del mennesker som ikke har fått påvist lymfødem kan profitere godt på lymfødembehandling.

Lymfedrenasje